CO VŠE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

• Kompletní propagace firmy a jejích produktů
• Kreativní tvorba firemního loga a grafických návrhů
• 3D animace a prezentace, reklamní spoty v médiích
• Web design a zprovoznění WWW stránek
• Pronájem reklamní plochy, realizace reklamy na reklamních poutačích
• Zajištění a zpracování inzertních kampaní do odborných periodik
• Organizace kongresů a doprovodných akcí
• Marketingové průzkumy
• Vyhodnocení reklamních kampaní


REKLAMNÍ KAMPANĚ

Ucelená a sjednocená prezentace firmy či produktu se v dnešní době považuje za samozřejmost. Ne každý však ví, co vše se dá do tohoto pojmu zahrnout a hlavně: Jak vše skloubit, vytvořit a zrealizovat tak, aby výsledek odpovídal všem očekáváním.

Vizuální styl, corporate identity, public relations, komunikace se zákazníkem či elektronický marketing, ale i pečlivé analýzy a podrobné průzkumy trhu, to vše jsou nutné součásti, bez kterých úspěšná reklamní kampaň nemůže fungovat. Naše společnost má rozsáhlé, dlouholeté zkušenosti s tvorbou komplexních kampaní, a to ve všech druzích médií, která jsou dostupná. Reklamní šoty v rádiích, billboardy, organizace tiskových konferencí a mnoho dalších prvků moderní reklamy jsou běžnou součástí našich řešení.

Snažíme se být maximálně efektivní, vyznáváme kreativitu a inovativní přístup. Díky využití moderních komunikačních kanálů a technologických postupů docilujeme mimořádně silných výsledků s nejnižšími možnými náklady.

Více informací naleznete na www.kapcz.cz

 
© 2010 KAP CZ, s.r.o. Cupákova 6, 621 00 Brno, tel: +420 539015900, fax: +420 539015902, info@kapcz.cz